ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

www.bpflamenco.hu

Hatályba lépés ideje: 2021.02.15.

 
I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) tartalmazzák Böröcz Petra Erzsébet egyéni vállalkozó (székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 71. as. 3., nyilvántartási szám: 51787288, adószám: 68466912-1-42), mint szolgáltató (továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetett bpflamenco.hu weboldal és Böröcz Petra flamenco táncos szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó általános szolgáltatási és szerződési feltételeket. Mindennemű egyéb tájékoztatás csupán tájékoztató jellegű. Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen ÁSZF vonatkozik a Szolgáltató által tett ajánlatokra, az általuk teljesített szolgáltatásokra, rendezvényekre, tréningekre, tanfolyamokra.

 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
  Szolgáltató Böröcz Petra Erzsébet egyéni vállalkozó, a http://bpflamenco.hu internetes oldalon közzétett tánctanfolyamok, ingyenes, vagy fizetős tanfolyamok vezetője, és / vagy szervezője, a honlapon meghirdetett rendezvények vezetője és / vagy szervezője, és /vagy résztvevője.
  Érdeklődő      Szolgáltatót írásban, e-mailen, közösségi oldalakhoz tartozó levelezőprogramokon keresztül, WhatsAppon, Skypeon, más levelező, illetve üzenetközvetítő rendszeren keresztül a szolgáltatásaival kapcsolatban felkereső személy.
  Ügyfél             A Szolgáltatóval ezen Általános Szerződési Feltételek szerint szerződéses viszonyba kerülő magánszemélyek, jogi személyek. A Szolgáltató által vezetett, szervezett tanfolyamok, rendezvények résztvevői, a http://bpflamenco.hu oldalon elérhető ingyenes és fizetős szolgáltatások igénybe vevői. Egy magánszemély, vagy jogi személy attól a pillanattól válik ügyféllé, amikor jelentkezik az adott szolgáltatásra. Ez szolgáltatás típusonként eltérő cselekményhez kötött esemény. Ez az esemény a szerződés létrejötte.
  Tanfolyamra, szolgáltatásra jelentkezés, a szerződés létrejötte:

A szolgáltatásokra való jelentkezés, azok igénybevétele automatikusan szerződéskötésnek minősül.

 1. A jelentkezés és beiratkozás menete élő tantermi, egész tanévet, vagy néhány hónapot felölelő tanfolyamok esetén:
  Az élő, tantermi tanfolyamokra írásban, a megadott email címen, telefonon, vagy személyesen lehetséges jelentkezni. A jelentkezés minden esetben a visszajelzéssel (személyes, vagy telefonos megbeszélés esetén ez automatikus) együtt lesz érvényes. A jelentkezéskor megadott ügyféladatok pontosságáért és helyességéért (név, telefonszám, e-mail cím, valamint az Ügyfél számlázási adatai) az Szolgáltatót felelősség nem terheli. A Szolgáltató a jelentkezéskor megadott személyes adatokat a személyiségi jogok tiszteletben tartásával bizalmasan kezeli, a jogszabályoknak megfelelően tárolja, és azokat harmadik félnek nem adja ki.
  A Szolgáltató a jelentkezést, megkeresést követően egyeztet az Ügyféllel az általa választott, illetve az adott időszakban elérhető tanfolyamok témájáról, a csoportokról, a helyszínről és az árról. Amennyiben az egyeztetés során megállapodás születik, amit a felek egyetértésben elfogadnak, a jelentkezés érvényesnek tekinthető.
  Amennyiben a választott tanfolyamra nem gyűlik össze a megfelelő minimum létszám, úgy a Szolgáltató dönthet úgy, hogy az adott tanfolyamot nem indítja el, vagy összevonja egy másik tanfolyammal. Minderről a jelentkezőket kellő időben értesíti.2. A jelentkezés és beiratkozás menete élő tantermi intenzív tanfolyamok, eseti workshopok, órák esetén:

A Szolgáltató által szervezett élő tantermi intenzív tanfolyamokra, eseti workshopokra, órákra e-mailen, írásban, telefonon, vagy személyesen lehet jelentkezni. A jelentkezés érvényességének egyik feltétele, hogy Szolgáltató a jelentkezést szóban, vagy írásban visszaigazolja. A jelentkezés során meg kell adni az Ügyfél elérhetőségi adatait (név, e-mail cím, telefonszám), valamint számlázási adatait (név, számlázási cím, e-mail cím, céges ügyfél esetében adószám). A jelentkezéskor megadott adatok pontosságáért és helyességéért (telefonszám, e-mail cím, valamint az Ügyfél számlázási adatai) az Szolgáltatót felelősség nem terheli. A Szolgáltató a jelentkezéskor megadott személyes adatokat a személyiségi jogok tiszteletben tartásával bizalmasan kezeli, a jogszabályoknak megfelelően tárolja, és azokat harmadik félnek nem adja ki.

A jelentkezés érvényességének másik feltétele a workshop, tanfolyam, rendezvénynek, a bpflamenco.hu honlapon és / vagy a https://www.facebook.com/boroczpetraflamenco, vagy a https://www.facebook.com/borocz.petra/ , vagy egyéb szervezési fórumon publikált információs anyagában szereplő előleg számla ellenében való megfizetése.
Amennyiben a választott tanfolyamra nem gyűlik össze a megfelelő minimum létszám, úgy a Szolgáltató dönthet úgy, hogy az adott tanfolyamot nem indítja el, vagy összevonja egy másik tanfolyammal. Minderről a jelentkezőket kellő időben értesíti. Az esemény törlése esetén az előleget Szolgáltató visszafizeti az Ügyfélnek.

 

 1. A jelentkezés és beiratkozás menete online, előre rögzített kurzusok esetében:
  A Szolgáltató által elkészített online tánckurzusokra a bpflamenco.hu oldalon keresztül lehet jelentkezni, és a kurzusokhoz tartozó videókat is ugyanitt lehet lejátszani. A jelentkezéshez az oldalon történő sikeres regisztráció szükséges, majd az Ügyfél a saját fiókjába belépve a honlapon található web-shopban a kiválasztott online kurzust kosárba téve, és kifizetve tud jelentkezni, így történik meg a szerződéskötés.
  A jelentkezés során meg kell adni az Ügyfél elérhetőségi adatait (név, e-mail cím), valamint számlázási adatait (név, számlázási cím, e-mail cím, céges ügyfél esetében adószám). A jelentkezéskor megadott adatok pontosságáért és helyességéért (név, e-mail cím, valamint az Ügyfél számlázási adatai) az Szolgáltatót felelősség nem terheli. A Szolgáltató a jelentkezéskor megadott személyes adatokat a személyiségi jogok tiszteletben tartásával bizalmasan kezeli, a jogszabályoknak megfelelően tárolja, és azokat harmadik félnek nem adja ki.4. A jelentkezés menete a http://bpflamenco.hu oldalon elérhető ingyenes oktatási tartalmakra
  A honlapon keresztül bérelhető online tánckurzusokhoz tartozik egy-egy ingyenesen megtekinthető és elvégezhető próbavideó. Ezek tekintetében a jelentkezés, vagyis az Ügyféllé válás pillanat az, amikor a magánszemély, vagy a jogi személyt képviselő magánszemély a htt://bpflamenco.hu oldalon regisztrál. Nevét, e-mail címét megadva létrehozza saját fiókját. Az ingyenes tartalmakhoz ezt követően fér hozzá.
  A regisztráció során meg kell adni az Ügyfél adatait (név, e-mail cím). A jelentkezéskor megadott adatok pontosságáért és helyességéért a Szolgáltatót felelősség nem terheli. A Szolgáltató a jelentkezéskor megadott személyes adatokat a személyiségi jogok tiszteletben tartásával bizalmasan kezeli, a jogszabályoknak megfelelően tárolja, és azokat harmadik félnek nem adja ki.

  5. Jelentkezés menete magánórák esetében
  Magánórára, magánkurzusra e-mailen, vagy a közösségi médiákhoz tartozó levelezőrendszereken keresztül, írásban lehet jelentkezni. A jelentkezés onnantól kezdve lesz érvényes, hogy Szolgáltató visszajelez ezen megkeresésre. Amennyiben a megkeresés telefonon érkezik, a jelentkezés érvényességéhez szükséges a telefonon szóban kötött megállapodás részleteinek írásbeli rögzítése a fenti levelezőrendszerek bármelyikén. Onnantól kezdve, hogy írásban is rögzített megállapodás születik a magánóra, illetve magánkurzus időpontjáról, helyszínéről, az óradíjról, a szerződés megkötöttnek minősül.
  A jelentkezés során meg kell adni az Ügyfél elérhetőségi adatait (név, e-mail cím, telefonszám), valamint számlázási adatait (név, számlázási cím, e-mail cím, céges ügyfél esetében adószám). A jelentkezéskor megadott adatok pontosságáért és helyességéért (név, e-mail cím, valamint az Ügyfél számlázási adatai) az Szolgáltatót felelősség nem terheli. A Szolgáltató a jelentkezéskor megadott személyes adatokat a személyiségi jogok tiszteletben tartásával bizalmasan kezeli, a jogszabályoknak megfelelően tárolja, és azokat harmadik félnek nem adja ki.

 

Változások az esetleges vírushelyzettel kapcsolatos rendelkezések kapcsán:

A vírushelyzet az előre rögzített, a bpflamenco.hu honlapon keresztül elérhető online tanfolyamokat, az ezekre való jelentkezés menetét nem érinti. Az élő tantermi, egész, vagy rész tanévet felölelő tanfolyamok esetében az órák a mindenkori előírásoknak, vagy a Szolgáltató által biztonságosnak ítélt módon átkerülhetnek az online térbe. A tanfolyam formájának és tartalmának változtatási jogát a Szolgáltató minden esetben fenntartja. A jelentkezés az ily módon online terűvé vált, de csoportos keretek között zajló tanfolyamok esetében ugyanúgy elektronikus levél, vagy telefon formájában valósulhat meg. A jelentkezés érvényességének a feltétele, hogy Szolgáltató írásban visszajelezzen.

III.SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE
A szerződés Böröcz Petra egyéni vállalkozó (Szolgáltató) és a szolgáltatásokat igénybe vevő felek (Ügyfél) között akkor jön létre, amikor egy Ügyfél a Szolgáltató bármely szolgáltatására jelentkezik, a szolgáltatást megvásárolja, illetve az ingyenes szolgáltatási tartalmakat igénybevételéhez szükséges regisztrációt a honlapon elvégzi. Ezen szerződés attól a pillanattól kezdve érvényes a felekre, rendezvényre jelentkezés, tréningre jelentkezés, az ingyenes. A jelentkezés pontos menete az egyes szolgáltatás típusoknál eltér, fentebb részletesen olvasható.

 

Általánosságban a http://bpflamenco.hu honlapot megtekintő magánszemély attól a pillanattól kezdve Ügyféllé válik, hogy adatait (nevét és e-mail címét) megadva regisztrál a honlapon.

 

A Szolgáltató hivatalos képviseletére kizárólag Böröcz Petra Erzsébet jogosult. A Vendég a jelentkezés, vásárlás elküldésével tudomásul veszi, elfogadja, és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
A szolgáltató neve: Böröcz Petra Erzsébet egyéni vállalkozó
A szolgáltató weboldal megnevezése: bpflamenco.hu
A szolgáltató székhelye: 1143 Budapest, Stefánia út 71. alagsor 3.
Nyilvántartási száma: 51787288
Adószáma: 68466912-1-42
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: boroczpetra@gmail.com
Telefonszáma: +36305157023
A szerződés nyelve: magyar

 

 1. A http://bpflamenco.hu HONLAPON KERESZTÜL ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A DÍJFIZETÉS:
 2. Online tánckurzusok:
  2. Élő tantermi tanfolyamok egész tanévre, vagy a tanév egy részére
  3. Intenzív tánckurzusok, workshopok
  4. Meghívott előadóval, táncpedagógussal szervezett intenzív kurzusok, workshopok
  5. Magánórák1. Online tánckurzusok:
  Előre rögzített, online, a bpflamenco.hu honlapon keresztül elérhető táncórák sorozatai egy-egy témára, folyamatra felfűzve. A kurzusok tartalmáról, hosszáról, nehézségi fokáról a https://bpflamenco.hu/aktualis-online-kurzusok/ lehet tájékozódni. Minden kurzushoz tartozik részletes leírás és egy rövid, ingyenes próbavideó, ami a honlapon való regisztrációt követően megtekinthető.
  Az online kurzusok leckéi a https://bpflamenco.hu/aktualis-online-kurzusok/ oldalon keresztül a regisztrációt, valamint a kurzusra való előfizetést követően válnak elérhetővé. A leckék kizárólag az oldalon keresztül tekinthetőek meg, másolni, letölteni, harmadik fél számára továbbítani, nyilvánosan lejátszani nem lehet ezeket. Az előfizetés minden kurzus esetében (ha más információ nem szerepel a kurzusleírásban) 6 hónapig érvényes, vagyis az órák az előfizetés napjától számítva 176 napig tekinthetőek meg az előfizető Ügyfél számára a saját fiókjában. A kurzustartalmak tulajdonjoga tehát nem száll át az Ügyfélre, azt csupán bérbe veszi.
  Az otthoni táncolást, tánctanulást segítő információs anyagok elérhetőek a https://bpflamenco.hu/aktualis-online-kurzusok/ oldalon.
  A díjfizetés egyszeri, egyösszegű. Az online kurzusok ára egyértelműen kiderül a https://bpflamenco.hu/aktualis-online-kurzusok/ oldalon szereplő leírásból, egyéb promóciós anyagokból. Az Ügyfél a https://bpflamenco.hu/aktualis-online-kurzusok/ oldalon a regisztrációt követően belép fiókjában, majd a webshop-ban a kiválasztja a bérelni kívánt online kurzust, kosarába teszi és a felkínált bankkártyás fizetési lehetőséggel kifizeti azt. Erről visszaigazoló e-mailt és számlát kap. A fiókjába belépve ettől a naptól kezdve 6 naptári hónapig, legalább 176 napig elérhető, megtekinthető lesz számára a kiválasztott online kurzus összes leckéje, videója.
 3. Élő tantermi tanfolyamok egész tanévre, vagy a tanév egy részére
  A Szolgáltató a folyamatos fejlődés, valamint az igények figyelembe vételével alakítja ki programját.
  Valamennyi tanfolyam (amennyiben nem szerepel másként a leírásban) heti egyszer, a megadott időpontban kerül megtartásra.
  A szolgáltatás abban az esetben is teljesítettnek minősül, amennyiben a tanfolyamon az Ügyfél nem jelent meg. Amennyiben nem vesz részt az Ügyfél a tanfolyamon, úgy nem támaszthat visszakövetelési igényeket a tanfolyam díjára vonatkozóan. A kérdéses óradíj ekkor Szolgáltató egyéb óráin használható fel az adott tanév során.

A díjfizetés minden esetben számla ellenében átutalással, vagy személyesen készpénzben történik az adott tanfolyami periódus (általában naptári hónap, de ettől eltérő periódust is meghatározhat a Szolgáltató) első táncórája előtt, vagy után, illetve átutalás esetén a számlán szereplő fizetési határidőig.
Ezeken a tanfolyamokon kizárólag egy egész periódusra (általában hónap) szóló bérlet megváltásával lehet részt venni. A bérletek az adott naptári periódusban (általában naptári hónapban) használhatóak fel, az adott tanfolyamon nem csúsztathatók későbbre az órák. A le nem járt órákat a Szolgáltató egyéb futó, élő tantermi tanfolyamain lehet pótolni, vagy eseti megállapodás szerint a Szolgáltató birtokában lévő online tananyagból válogatva.
Óradíjjal kizárólag az első órán lehet részt venni, hogy az Ügyfél kipróbálhassa a tanfolyamot. Amennyiben folytatni szeretné, úgy az óradíj beszámításra kerül a bérlet árába.
Amennyiben valaki nem az adott, első tanfolyami periódus/hónap elején kapcsolódik be az adott csoport munkájába, akkor rá az adott periódusban lejárható órákra számított bérlet összege vonatkozik. Ez azonban kizárólag a csoportba való első bekapcsolódáskor érvényes. (Példa: Ha valaki csak szeptember 3. hetében kezdi el a kurzust, ami szeptember 1. hetétől megy, akkor szeptemberre fél havi díjat fizet. Azonban, ha októberben nem jön el az első órára, attól azt még ki kell fizetnie az októberi bérletben. Az óradíjat lejárhatja másik csoportban, vagy kérheti az óra videós rögzítését, és követheti azt úgy az alábbiakban található feltételek szerint).
A vírushelyzet miatt lehetőség nyílik arra, hogy az órákat Szolgáltató rögzítse, és/vagy zárt streaming csoportban közvetítse, így az órán jelen nem lévő előfizetők is részt vehetnek rajta távolról. Erről a lehetőségről azonban minden esetben egyeztetni kell a Szolgáltatóval az esedékes óra előtt minimum 24 órával. Az órák online követésének lehetősége nem automatikus.

3. Intenzív tánckurzusok, workshopok.
Szolgáltató az igények figyelembe vételével időről időre intenzív tánckurzusokat, illetve egy, vagy néhány alkalmas workshopokat szervez. Ezek témája, nehézségi szintje, egyéb részletei a http://bpflamenco.hu oldalon, vagy a https://www.facebook.com/boroczpetraflamenco, vagy a https://www.facebook.com/borocz.petra/ oldalakon, valamint Szolgáltató Instagram üzenőfalán szereplő információs anyagokban szerepel. További információért írásban, vagy telefonon lehet Szolgáltatót megkeresni.
A jelentkezés érvényességének feltétele a tanfolyamdíj felének megfelelő előleg számla ellenében való megfizetése átutalással, vagy készpénzben. Az előleget a workshop, intenzív tanfolyam megkezdését követően visszaadni nem áll módunkban. A tandíj másik felét számla ellenében a tanfolyam, workshop első órája előtt, vagy közvetlenül utána a helyszínen készpénzben, vagy a tanfolyam, workshop napjáig, illetve első napjáig átutalással rendezni kell.
Lehetőség nyílik arra, hogy az órákat Szolgáltató rögzítse, és/vagy zárt streaming csoportban közvetítse, így az órán jelen nem lévő Ügyfelek is részt vehetnek rajta távolról. Erről a lehetőségről azonban minden esetben egyeztetni kell a Szolgáltatóval az esedékes óra előtt legalább 24 órával. Az órák online követésének, rögzítésének lehetősége nem automatikus.
Az óráról készült felvételt Szolgáltató az Ügyfélnek megtekintésre bocsájtja (nem lesz letölthető, csupán megnézhető) legalább az óra időpontjától számított egy hétig. A felvétel tulajdonjoga nem száll át, az nem sokszorosítható, nem terjeszthető, hanem kizárólag az egyéni gyakorlás céljára használható.
Az intenzív tanfolyamok, workshopok csak bizonyos számú, minimális résztvevővel valósulnak meg. Szolgáltatónak jogában áll törölni a kurzust, workshopot, ha ez a megadott határidőig nem jön össze. Az Ügyfeleket ez esetben időben értesíti, és a kurzusra, workshopra fizetett előleget visszautalja, illetve visszafizeti. A kurzus, workshop szempontjából csak az számít Ügyfélnek, aki az előleget megfizette, a jelentkezési létszámba ezek a személyek számítanak bele.
A tanfolyamra, workshopra váltott bérlet, befizetett óradíj kizárólag az adott tanfolyamon, workshopon használható fel.

4. Meghívott előadóval, táncpedagógussal szervezett intenzív kurzusok, workshopok
Szolgáltató az igények figyelembe vételével időről időre intenzív tánc-, vagy a tánchoz kapcsolódó, egyéb témájú kurzusokat, illetve egy-néhány alkalmas workshopokat szervez. Ezek témája, nehézségi szintje, egyéb részletei a http://bpflamenco.hu oldalon, vagy a https://www.facebook.com/boroczpetraflamenco, vagy a https://www.facebook.com/borocz.petra/ oldalakon, valamint Szolgáltató Instagram üzenőfalán szereplő információs anyagokban szerepel. További információért írásban, vagy telefonon lehet Szolgáltatót megkeresni.
A jelentkezés érvényességének feltétele a tanfolyamdíj felének megfelelő előleg számla ellenében való megfizetése. Az előleget a workshop, intenzív tanfolyam megkezdését követően visszaadni nem áll módunkban. A tandíj másik felét számla ellenében a tanfolyam, workshop első órája előtt, vagy közvetlenül utána a helyszínen készpénzben, vagy a tanfolyam, workshop napjáig, illetve első napjáig átutalással rendezni kell.
Amennyiben a vendégelőadó beleegyezik és együttműködik, lehetőség nyílik arra, hogy az órákat Szolgáltató rögzítse, és/vagy zárt streaming csoportban közvetítse, így az órán jelen nem lévő előfizetők is részt vehetnek rajta távolról. Erről a lehetőségről azonban minden esetben egyeztetni kell a Szolgáltatóval a kérdéses tanfolyam, workshop időpontja előtt egy héttel, illetve legalább 168 órával. Az órák online követésének, rögzítésének lehetősége nem automatikus. Az óráról készült felvételt Szolgáltató az Ügyfélnek megtekintésre bocsájtja (nem lesz letölthető, csupán megnézhető) legalább az óra időpontjától számított egy hétig. A felvétel tulajdonjoga nem száll át, az nem sokszorosítható, nem terjeszthető, hanem kizárólag az egyéni gyakorlás céljára használható.
Az intenzív tanfolyamok, workshopok csak bizonyos számú, minimális résztvevővel valósulnak meg. Szolgáltatónak jogában áll törölni a kurzust, workshopot, ha ez a megadott határidőig nem jön össze. Az Ügyfeleket ez esetben időben értesíti, és a kurzusra, workshopra fizetett előleget visszafizeti. A kurzus, workshop szempontjából csak az számít Ügyfélnek, aki az előleget megfizette, a jelentkezési létszámba ezek a személyek számítanak bele.
A tanfolyamra, workshopra váltott bérlet, befizetett óradíj kizárólag az adott tanfolyamon, workshopon használható fel.

 1. Magánórák
  Egyedi igények szerint lehetőség van magánórák igénylésére. A magánórákon egy, vagy két fő tud egyidejűleg részt venni. Az óra anyaga Szolgáltatóval egyeztetve az egyén(ek) igényei szerint alakítható. Az óra helyszíne és időtartama egyedi megállapodás kérdése. A magánóra mindenkori díjazása megtalálható a https://bpflamenco.hu/flamencokurzus/maganorak/ oldalon. Magánórára való jelentkezés e-mailen, illetve írásban történik. Telefonos megbeszélés esetén is szükséges a megegyezésben szereplő helyszín, időpont és ár adatok írásban való rögzítése.
  Az óradíjat számla, vagy nyugta ellenében készpénzben az órán, vagy számla ellenében átutalással a számlán szereplő határidőig kell megtéríteni.
  A magánóra a megbeszélt időpont előtt több, mint 24 órával mondható le díjmentesen. Amennyiben a megbeszélt időpont előtt kevesebb, mint 24 órával mondja le az Ügyfél a magánórát, a következő órára az előző óradíj felének megfizetésével kaphat időpontot. Ez alól kivétel, ha hirtelen baleset, sérülés, a részvételt akadályozó betegség történik.V. TANFOLYAMOK, WORKSHOPOK LEMONDÁSA, MEGSZŰNÉSE
  A Szolgáltató lemondási lehetőségei
  Amennyiben egy tanfolyam, vagy workshop esetén nem jön össze a meghatározott minimum létszám, Szolgáltató lemondhatja a tanfolyamot, workshopot. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a tanfolyam, vagy workshop időpontját, témáját módosítsa.
  A tanfolyam / worshop törlése esetén az arra jelentkezett Ügyfelek által befizetett előleget Szolgáltató visszafizeti.
  A tanfolyam/workshop időpontjának, témájának módosítása esetén Szolgáltató felajánlja a jelentkezőknek a részvételt az új feltételekkel meghirdetett alkalmakra. Amennyiben az Ügyfélnek ez nem felel meg, Szolgáltató visszafizeti az előleget.
  Az ünnepnapokra eső óra megtartásáról Szolgáltató az érintett csoporttal egyeztet. A havi bérletekbe kizárólag akkor kerül bele egy ünnepnapra eső óra, ha a csoport előzőleg (az előző hónapban) úgy döntött közös megegyezés alapján, hogy megtartják azt. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ünnepnapokra eső órákat (előre egyeztetve) törölje, ez esetben kifizetni sem kell.

  Az Ügyfél lemondási lehetőségei
  A FIX CSOPORTBAN EGÉSZ TANÉVBEN, VAGY A TANÉV EGY RÉSZÉBEN ZAJLÓ TANFOLYAMOK esetében kizárólag havi, vagy egyéb naptári periódushoz kötődő bérlet váltásával lehet részt venni. A bérletek csak az adott naptári periódusban járhatók le. Amennyiben valaki nem tud az óráján megjelenni, két lehetőség van:
  1. Szolgáltatóval előre (az órát legalább 24 órával megelőzően) egyeztet, hogy készüljön az óráról videó, amit Szolgáltató a számára elérhetővé tesz online formában. Az óráról készült felvételt Szolgáltató az Ügyfélnek megtekintésre bocsájtja (nem lesz letölthető, csupán megnézhető) legalább az óra időpontjától számított egy hétig. A felvétel tulajdonjoga nem száll át, az nem sokszorosítható, nem terjeszthető, hanem kizárólag az egyéni gyakorlás céljára használható. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy technikai vagy egyéb akadályoztatás esetén a felvételkészítést megtagadja.
  2. Szolgáltató egy másik – azonos, vagy gyengébb technikai erősségű – csoportjában lejárja az adott órát az adott tanévben, amennyiben van szabad hely a pótóraként választott órán.
  A tanfolyam látogatásától elállni, vagyis szerződést bontani mindkét félnek egy-egy naptári periódus végén van lehetősége.

  INTENZÍV KURZUSOK ÉS WORKSHOPOK esetében a befizetett előleget csak a kurzus/workshop megkezdéséig áll módunkban visszafizetni. Amennyiben valaki nem tud eljönni egy órára, kérheti az óra videós rögzítését, és hogy Szolgáltató azt számára online elérhetővé (nem letölthetővé) tegye. Erről előzetesen (legkésőbb az óra kezdete előtt 24 órával, vendégelőadó esetén az óra előtt minimum 168 órával) egyeztetni kell a Szolgáltatóval.
  Vendégelőadó esetén a döntés az óratartóé, neki jogában áll megtagadni az óra rögzítsését, streaming közvetítését.
  Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy technikai vagy egyéb akadályoztatás esetén a felvételkészítést megtagadja.
  Az óráról készült felvételt Szolgáltató az Ügyfélnek megtekintésre bocsájtja (nem lesz letölthető, csupán megnézhető) legalább az óra időpontjától számított egy hétig. A felvétel tulajdonjoga nem száll át, az nem sokszorosítható, nem terjeszthető, hanem kizárólag az egyéni gyakorlás céljára használható.

  A MAGÁNÓRA megbeszélt időpont előtt több, mint 24 órával mondható le díjmentesen. Amennyiben a megbeszélt időpont előtt kevesebb, mint 24 órával mondja le az Ügyfél a magánórát, a következő órára az előző óradíj felének megfizetésével kaphat időpontot. Ez alól kivétel, ha hirtelen baleset, sérülés, a részvételt akadályozó betegség történik.

 2. KEDVEZMÉNYEK
  Élő tantermi kurzusok, intenzív kurzusok és workshopok esetén Szolgáltató 10 százalékos kedvezményt ajánl fel a teljes havi díjra, kurzusdíjra vetítve, amennyiben:

– az Ügyfél párhuzamosan két csoportba, két kurzusra is jár az élő tantermi kurzusok között. (Az órapótlás miatti részvétel másik csoportban nem minősül ilyen esetnek).
– egy élő tantermi kurzusra egy családból (háztartásból) többen járnak (az Ügyfél és rokona, élettársa).
– egy több szinten, vagy több témával meghirdetett intenzív kurzus különböző csoportjaiból, témáiból legalább kettőre jelentkezik az Ügyfél, illetve az Ügyfél és vele egy háztartásban élő családtagja.

VII. HÁZIREND
Az Ügyfél az élő tantermi órák helyszínéül szolgáló mindenkori táncterem, táncstúdió aktuális házirendjét köteles betartani – különös tekintettel a vírushelyzettel kapcsolatos esetleges előírásokra, az étkezés helyszínével kapcsolatos, a cipőviseléssel kapcsolatos előírásokra.
A táncórákon készülő videófelvételek automatikusan oktatási céllal készülnek az órákat távolról követő, illetve az órákon jelenlevő, a tanfolyamot, órát befizetett Ügyfelek számára. Aki az órán részt vesz, automatikusan vállalja, hogy szerepelhet ezeken a videókon. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ezen megjelenésért a stúdióval, Szolgáltatóval szemben semminemű követelést nem támaszthat.
Amennyiben nyilvános publikálási céllal készül fotó, vagy videó felvétel, azt Szolgáltató minden esetben egyértelműen a jelenlévők tudomására adja. Aki nem szeretne ezeken a felvételeken jelen lenni, egyértelműen jelezze ezt, és vonja ki magát a felvételkészítésből. Aki ezt nem teszi, az automatikus hozzájárulását adja ahhoz, hogy az órákat, kurzusokat, flamencot, vagy a közösséget reklámozó mozgóképi vagy képfelvételen bemutatásra kerüljön. Az Ügyfél egyidejűleg tudomásul veszi, hogy ezen megjelenésért a stúdióval, Szolgáltatóval szemben semminemű követelést nem támaszthat.

Az Ügyfélnek a táncteremben, illetve táncstúdióban a Szolgáltató és a stúdió alkalmazottainak utasítását be kell tartania. Szándékos károkozás vagy mások testi épségének veszélyeztetése esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy hatósági lépéseket kezdeményezzen.
Tűz- vagy egyéb vészhelyzet esetén külön felszólítás nélkül is köteles az Ügyfél a meghatározott menekülési útvonalon a lehető leghamarabb elhagyni a stúdió épületét.

VIII. SZERZŐI ÉS ALKOTÓI JOGVÉDELEM
Akár ingyenes, akár ellenszolgáltatás ellenében vásárolt szolgáltatás esetén, a tartalom tulajdonjoga nem száll át, az nem sokszorosítható, nem terjeszthető, hanem kizárólag az egyéni gyakorlás céljára használható a szolgáltatás leírásában (illetve az ÁSZF-ben) szereplő bérleti idő erejéig.
A foglalkozások során fénykép vagy videofelvétel készítése csak a Szolgáltató előzetes engedélyével történhet. A foglalkozások során készült fényképek és videók a Szolgáltató tulajdonát képezik. Az óráról készült rögzített óravideók kizárólag oktatási célt szolgálnak, teljes egészükben publikálni, harmadik féllel megosztani sem élő térben, sem elektronikus módon nem lehet őket.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a foglalkozások során fényképeket vagy videofelvételt készítsenek reklám, publikálási célból, amelyek a Szolgáltató saját felületein vagy külső felületeken megjelenhetnek. Az ilyen céllal készülő felvételek készítése előtt Szolgáltató felhívja a jelenlévők figyelmét arra, hogy publikálási céllal készül a felvétel. Aki nem kíván ezen részt venni, vonja ki magát egyértelműen a fotózás, videózás alól. Aki ezt nem teszi, automatikusan hozzájárul, hogy szerepeljen a Szolgáltató által készített/birtokolt és publikált felvételeken.

 1. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
  A Szolgáltató adatokat tárol, dolgoz fel és továbbít, mely során a Szolgáltató mint Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Ez vonatkozik mind az Ügyféllel, mind az Érdeklődőkkel kapcsolatos adatkezelésre is.
  Szolgáltató elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmével szemben, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
  A Szolgáltató általi adatkezelésre az Ügyfele önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a szolgáltatások használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
  Az ÁSZF, vagy a jelentkezés maga lenne a nyilatkozat???
  Ide be kellene linkelni a GDPR-t. Csak magát a linket, nem a szöveget!
 2. KÁRIGÉNY
  A Szolgáltató nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend, illetve az élő tantermi órák helyszínéül szolgáló mindenkor stúdió területén általánosan elvárható magatartási szabályok be nem tartásából, illetve az Ügyfelek felróható magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá az élő tantermi órák helyszínéül szolgáló mindenkori stúdió területén elveszett, eltulajdonított (ide értve, de nem kizárólagosan az öltözőkben elhelyezett tárgyakat, értékeket) tárgyakért, eszközökért. A vendégek felelősek az ide általuk bevitt ruházat, értékek egyéb ingóság elvesztéséből, eltulajdonításából eredő káreseményekért, károkért.
  A szolgáltatásokat minden Ügyfél kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.
  Szolgaáltató nem vállal felelősséget az online táncórák kapcsán esetlegesen keletkezett háztartási, személyi, egészségügyi károkért. A szolgáltatásokat minden Ügyfél saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe. Szolgáltató nem vállal felelősséget az általa nyújtott bármely szolgáltatást igénybe vevő Ügyfél egészségügyi állapotáért. Mindenki a saját egészségügyi állapotának tudatában vesz részt a Szolgáltató által nyújtott ingyenes, vagy fizetős szolgáltatásokon.
  XI. WEBOLDAL HASZNÁLATI FELTÉTELEI
  A Szolgáltató a http://bpflamenco.hu cím alatt saját weboldalt üzemeltet, ahol ingyenesen biztosít információkat a látogatóknak. A weboldalon található hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

XII. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Bármilyen kérdés vagy probléma esetén bizalommal fordulhat az Ügyfél a szolgáltatóhoz írásban, e-mailen (boroczpetra@gmail.com), a közösségi oldalakhoz tartozó levelezőrendszereken, telefonon (+36305157023), vagy személyesen.

XVI. FELELŐSSÉGVÁLLALÁS KIZÁRÁSA
Az online ajánlat tartalma
Alapvetően kizárjuk a Szolgáltatóval szemben támasztott, bármilyen, anyagi vagy eszmei kár miatt támasztott felelősségvállalási igényt, amelyet a közölt információk használatával vagy nem használatával, illetve a hibás és hiányos információk használatával okoztak, amennyiben a Szolgáltató nem vétkes igazolható szándékosság vagy súlyos hanyagság miatt.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az oldalak részeit vagy a teljes ajánlatot a jövőben megkötendő szerződésekre nézve módosítsa, kiegészítse.

Adatvédelem
Amennyiben az internetes ajánlatban lehetőség nyílik személyes vagy üzleti adatok (e-mail címek, nevek, címek) bevitelére, akkor az adatok átadása kifejezetten önkéntesen történik a Felhasználó részéről. A Szolgáltató kizárja felelősségét a szolgáltatás igénybe vétele során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A személyes adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért azonban a Szolgáltatót felelősség nem terheli.
A Szolgáltatás honlapján megjelenő tartalmak, valamint a tanfolyamokon, workshop-okon és egyéb rendezvényeken nyújtott szolgáltatás a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik, amelyeket a Szolgáltató előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

XV.
A jelen Áaltalános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben….